Chào mừng đến với Cổng thông tin Trung tâm Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Lâm nghiệp

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ...

Trung tâm Giáo dục thể chất được thành lập theo quyết định số 1030/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 15/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở tách bộ phận Giáo dục thể chất thuộc bộ môn Giáo......

Chi tiết