Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017) và 71 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017)

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ...

Trung tâm Giáo dục thể chất được thành lập theo quyết định số 1030/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 15/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở tách bộ phận Giáo dục thể chất thuộc bộ môn Giáo......

Chi tiết