GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT 31 tháng 8, 2016

Trung tâm Giáo dục thể chất được thành lập theo quyết định số 1030/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 15/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở tách bộ phận Giáo dục thể chất thuộc bộ môn Giáo...

Đọc tiếp