GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

31 tháng 8, 2016
Trung tâm Giáo dục thể chất được thành lập theo quyết định số 1030/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 15/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở tách bộ phận Giáo dục thể chất thuộc bộ môn Giáo...

Trung tâm Giáo dục thể chất được thành lập theo quyết định số  1030/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 15/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở tách bộ phận Giáo dục thể chất thuộc bộ môn Giáo dục thể chất –Quốc phòng khoa Lý luận chính trị và Tổ quản lý khu Liên hợp thể thao, phòng Hành chính tổng hợp.

Chức năng:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, khoa học công nghệ của Trường, chịu trách nhiệm về chuyên môn các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ thuộc lĩnh vự Giáo dục thể chất.

- Quả lý, duy trì khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có phục vụ đào tạo; tổ chức an toàn, hiệu quả các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao và các dịch vụ khác trong phạm vi khu Liên hợp thể thao.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện các nhiệm vụ của bộ môn chuyên môn quy định trong các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ của tổ quản lý khu Liên hợp thể thao theo quy định hiện hành của trường Đại học Lâm nghiệp.

Địa chỉ : Thị trấn Xuân Mai Chương Mỹ – Hà Nội

 

1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

-   Giám đốc Trung tâm

-   Bộ môn GDTC (Trưởng bộ môn và 02 phó Bộ môn)

-   Tổ quản lý khu Liên hợp thể thao

Danh sách cán bộ viên chức Trung tâm

TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

ĐT DĐ

Email

GIÁM ĐỐC

       

1

Nguyễn Quang Giáp

ThS

Giám đốc

0912 361 579

nguyenquanggiap@gmail.com

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

2

Nguyễn Quang San

NCS

Trưởng BM

0985 429 399

sanvfu@gmail.com

3

Nguyễn Văn Cương

ThS

P.Trưởng BM

0912 152 023

cuongnguyenvanvfu@gmail.com

4

Nguyễn Thu Trang

ThS

P.Trưởng BM

0915 797 700

ngthutrang1983@gmail.com

5

Phạm Thị Mỹ Hạnh

ThS

Giảng viên

0985 585 686

Phammyhanh99@gmail.com

6

Phạm Thu Trang

Cử nhân

 Giảng viên

0963 655 683

phamthutrangtcvfu@gmail.com

7

Dương Xuân Thắng

Cử nhân

Giảng viên

0974 908 023

duongthangvfu@gmail.com

8

Dương Thị Thảo

Cử nhân

Giảng viên

0983 681 653

thaotcvfu@gmail.com

9

Phạm Thu Hoài

Cử nhân

Giảng viên

01683 554 928

thuhoai353@gmail.com

10

Hà Xuân Tuấn Anh

Cử nhân

Giảng viên

0987 355 189

haxuantuananhvfu@gmail.com

11

Nguyễn Việt Khoa

Cử nhân

Giảng viên

01674 541 239

vietkhoavfu@gmail.com

12

Đào Trọng Quynh

Cử nhân

Giảng viên

0916 349 789

quynhdao.thanglong@gmail.com

13

Vũ Duy Mạnh

Cử nhân

Giảng viên

0967 968 966

vuduymanhvfu1990@gmail.com

14

Nguyễn Văn Tiến

Cử nhân

Giảng viên

0946 761 819

tientdcmb@gmail.com

15

Ngô Thị Quỳnh Ngọc

ThS

Giảng viên

0968 690 159

quynhngocsptdtthn@gmail.com

16

Nguyễn Hoàng Việt

Cử nhân

Giảng viên

0942 616 181

nguyenhoangviet264@gmail.com

TỔ QUẢN LÝ KHU LIÊN HỢP THỂ THAO

17

Bùi Văn Thư

Kỹ sư

Giảng viên

01662 745 529

 

18

Nguyễn Viết Trọng

Cử nhân

Giảng viên

0904 582 090

trongloanbaohan9888@gmail.com

 


Chia sẻ