HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

11 tháng 4, 2017

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

Ths. Nguyễn Quang San 

Trưởng BM GDTC

Chủ tịch hội đồng

2

Ths. Nguyễn Thu Trang

P.Trưởng BMGDTC

Thư ký hội đồng

3

Ths. Nguyễn Quang Giáp

Giám đốc trung tâm

Ủy viên

4

Ths. Nguyễn Văn Cương

P.Trưởng BMGDTC

Ủy viên

5

Ths. Phạm Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên

Ủy viên

6

Ths. Ngô Quỳnh Ngọc

Giảng viên

Ủy viên

7

Ths. Phạm Thu Trang

Giảng viên

Ủy viên

8

Ths. Hà Xuân Tuấn Anh

Giảng viên

Ủy viên

9

Ths. Dương Xuân Thắng

Giảng viên

Ủy viên


CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

I. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Người chủ trì

1

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo môn học GDTC cho sinh viên Trường ĐHLN

2008-2009

Cấp trường

Nguyễn Quang San

2

Nghiên cứu Đề xuất đưa môn bơi lội vào giảng dạy cho sinh viên trường ĐHLN

2013-2014

Cấp trường

Nguyễn Quang San

3

Sử dụng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể để đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên sau khi học các học phần cơ bản môn GDTC

2015-2016

Cấp trường

Nguyễn Quang San

 

Nghiên cứu một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tập luyện ngoại khóa môn học Giáo dục thể chất tại Trường ĐHLN

2012-2013

Cấp trường

Phạm Thị Mỹ Hạnh

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

Người thực hiện

1

Thực trạng Giáo dục thể chất cho sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp

2015

Tạp chí khoa học thể dục thể thao

Nguyễn Quang San

3. Các luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Người chủ trì

1

Nghiên cứu áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực hóa trong giảng môn cờ vua cho sinh viên trường ĐHLN

2008-2010

Luận văn

 thạc sĩ

Nguyễn Quang San

2

 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học GDTC cho sinh viên trường ĐHLN

2006-2008

Luận văn

 thạc sĩ

Phạm Thị Mỹ Hạnh

3

 Lựa chọn bài tập nâng cao  thể lực chung  cho sinh viên Trường ĐHLN Việt Nam

2012-2014

Luận văn

thạc sỹ

Nguyễn Văn Cương

4

 Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chung  cho sinh viên Trường ĐHLN Việt Nam

2010-2012

Luận văn

thạc sỹ

Nguyễn Thu Trang

5

Lựa chọ bài tập nâng cao thể lực chung cho nữ học sinh hệ phổ thông dân tộc nội trú trường ĐHLN

2014-2016

Luận văn

 thạc sĩ

Phạm Thu Trang

6

Nghiên cứu  giải pháp nâng cao chất lượng tập luyện thể dục thể thao ngoại khoá cho sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

2014-2016

Luận văn

 thạc sĩ

Hà Xuân Tuấn Anh

 


Chia sẻ