LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN

16 tháng 5, 2017
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN CÁN BỘ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2017

LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG CHUYỀN CÁN BỘ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG

KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2017

Ngày, giờ thi đấu

Trận

Bảng

Sân

Đội

Gặp

Đội

8h30 ngày 20/5

1

A

 

Học viện Nông nghiệp VN

Gặp

Trường ĐH Lâm nghiệp

9h30 ngày 20/5

2

B

 

Trường ĐH Bách khoa HN

Gặp

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

10h30 ngày 20/5

3

A

 

Trường ĐH Sư phạm HN2

Gặp

Đội thua trận 1

14h00 ngày 20/5

4

B

 

Trường ĐH Hà Nội

Gặp

Đội thua trận 2

15h00 ngày 20/5

5

A

 

Đội thắng trận 1

Gặp

Trường ĐH Sư phạm HN2

16h00 ngày 20/5

6

B

 

Đội thắng trận 2

Gặp

Trường ĐH Hà Nội

8h00 ngày 21/5

7

BK1

 

Nhất bảng A

Gặp

Nhì bảng B

9h00 ngày 21/5

8

BK2

 

Nhất bảng B

Gặp

Nhì bảng A

10h00 ngày 21/5

9

CK

 

Thắng trận 7

Gặp

Thắng trận 8

 


Chia sẻ