THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC GIẢI THỂ THAO TRONG THÁNG 4 NĂM 2017

11 tháng 4, 2017
Thực hiện kế hoạch Văn - Thể năm 2017. Ban Văn - Thể thông báo kế hoạch tổ chức các giải thể thao trong tháng 4 năm 2017 và điều lệ thi đấu các giải...

Chi tiết tại đây


Chia sẻ