Điều lệ giải bóng chuyền nam, nữ sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2017

12 tháng 4, 2017
Nhằm khuyến khích phong trào tập luyện môn bóng chuyền trong nhà trường, tăng cường giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh của sinh viên các...

Chi tiết tại đây


Chia sẻ